Stichting OPERA!

Stichting OPERA! is opgericht op 15 april 2003 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30188125.
Stichting Opera is gevestigd te Zeist.

 

Doelstelling
Het organiseren en (doen) uitvoeren van muziekprojecten en muziekfestivals op het gebied van de klassieke muziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Het bestuur van de stichting OPERA! bestaat uit:
Dr. A. Bekman
Adriaan Bekman (1947) is oprichter van het Instituut voor Mens en Organisatie-ontwikkeling IMO. Hij was sinds 1978 tot eind 2004 senior-consulent organisatieontwikkeling bij NPI (instituut voor organisatieontwikkeling) te Zeist. Hij reist graag de wereld rond en is vaste adviseur van ondernemingen en organisaties in binnen- en buitenland.

Drs. O. G. F. van Drunen (penningmeester & secretaris)
Onno van Drunen (1962) heeft, na geruime tijd een aantal commerciële functies te hebben vervuld, sinds juni 2004 zijn eigen adviespraktijk van waaruit hij vooral partijen in de wereld van personen- en goederenvervoer adviseert op commerciëel (beleids)terrein. Hij is penningmeester en tevens secretaris in het bestuur.

Mw. J. M. Hodapp (voorzitter)
Jutta Hodapp (1966) is werkzaam bij IMO instituut voor mens- en organisatieontwikkeling als organisatieontwikkelingsadviseur. Binnen het bestuur van Stichting de Beaufort is zij voorzitter.

Mw. C.Th. Sinia - van Drunen
Carolien Sinia - van Drunen (1971) is Manager Marketing Communicatie bij iSOFT, leverancier van ICT in de gezondheidszorg.

Mr. J.W. Vuyk
Jan Willem Vuyk (1931) heeft een lange staat van dienst in het internationale bedrijfsleven.

Mr. M.A. van Rhijn (adviseur)
Oud-notaris te Zeist.

 

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van Stichting OPERA! is 37.52.43.402

 

tentje2.gif